Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att föreningens ansökan om bygglov för balkonger mot Södermannagatan och Gotlandsgatan inte kan beviljas. De anser att balkonger skulle strida mot stadsbildens enhetliga karaktär och byggnadens ursprungliga gestaltningsidé. Därmed strider det också mot plan- och bygglagens krav på anpassning, god form-, färg och materialverkan och varsamhet.

Styrelsen bedömer att det inte är troliga att stadsbyggnadsnämnden skulle komma fram till något annat beslut. Ansökan om bygglov för balkonger kommer därför att återkallas.

Däremot gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att det finns förutsättningar för att ansökan om att ersätta det plåtbeklädda utrymmet ovanför befintliga fönster med ytterligare fönsterpartier kan komma att beviljas. Om stadsbyggnadsnämnden godkänner denna del av ansökan kommer frågan slutligen att avgöras av en föreningsstämma.