Glad första advent!

Äntligen är det advent ochdags att plocka fram ljusstakar och annat pynt. Bli inspirerad av årets finaste julpynt. Under den här tiden tänder vi också extra mycket levande ljus, men tyvärr ökar risken för brand rejält under december. I länken får du tips om hur du kan minska risken för brand i ditt hem.  https://www.riksbyggen.se/inspiration/tips-och-trix/sakra-ditt-hem-fran-brand/?c_rid=60gm0cpw019fiEoXaDg59727541%7C76898269&utm_campaign=v48&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_content=boendebrf

Inga balkonger mot Södermannagatan eller Gotlandsgatan

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att föreningens ansökan om bygglov för balkonger mot Södermannagatan och Gotlandsgatan inte kan beviljas. De anser att balkonger skulle strida mot stadsbildens enhetliga karaktär och byggnadens ursprungliga gestaltningsidé. Därmed strider det också mot plan- och bygglagens krav på anpassning, god form-, färg och materialverkan och varsamhet. Styrelsen bedömer att det inte är troliga att…

Extra föreningsstämma

Styrelsen kallar till en extra föreningsstämma den 9 november. Stämma kommer att behandla den ordinarie stämmans beslut 25 maj om policy för upplåtelse i andra hand. Kallelse och övriga handlingar har delats ut i postfacken samt i förekommande fall skickats med post till den som anmält avvikande aviseringsadress.

Läckage i dagvattenledning

Ett av de rör som leder bort regnvatten från taket har gått sönder. Regnvatten har därför runnit bredvid rören och orsakat skador i en del lägenheter (berörda bostadsrättshavare är informerade). Innan vi visste orsaken till läckaget stängde vi av vattnet till vissa lägenheter. Det är nu påsatt igen. Styrelsen